Sony Music「amazarashi」3nd Full Album「世界収束二一一六」特設サイト / デザイン / 制作

Sony Music「amazarashi」3nd Full Album「世界収束二一一六」特設サイト / デザイン / 制作

amazarashi、3nd Full Album「世界収束二一一六」特設サイトをデザイン・制作しました。
タイトルと世界観に合わせた動きを付けています。